Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Wazów 42  65-044 Zielona Góra
tel. +48 68 452 77 00  fax. +48 68 452 77 02
 
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Zamówienia publiczneOgłoszenia zamówień publicznych

Lp. Nazwa zamówienia Data Stan zamówienia

1. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-11-26 Wybór Pokaż więcej
2. Budowa Nowego Centrum Obsługi Chorych Ambulatoryjnych w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze - etap III 2014-11-04 Wybór Pokaż więcej
3. Dostawa środków do dezynfekcji i artykułów opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-09-19 Wybór Pokaż więcej
4. Modernizacja i rozbudowa bazy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-09-08 Wybór Pokaż więcej
5. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-07-08 Wybór Pokaż więcej
6. Dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-06-27 Wybór Pokaż więcej
7. Termomodernizacja budynków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 2014-05-29 Wybór Pokaż więcej
8. Dostawa mebli dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-04-10 Wybór Pokaż więcej
9. Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-04-03 Wybór Pokaż więcej
10. Dostawa tonerów dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2014-01-13 Wybór Pokaż więcej
11. Budowa nowego zasilania rezerwowego w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-10-22 Wybór Pokaż więcej
12. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-08-12 Wybór Pokaż więcej
13. Budowa Centrum Obsługi Chorych Ambulatoryjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 2013-07-24 Wybór Pokaż więcej
14. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSW w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sp 2013-07-11 Wybór Pokaż więcej
15. Dostawa wyposażenia gabinetu okulistycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-06-17 Wybór Pokaż więcej
16. Dostawa środków do dezynfekcji i artykułów opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-05-11 Wybór Pokaż więcej
17. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-05-11 Wybór Pokaż więcej
18. Dostawa artykułów jednorazowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze 2013-04-18 Wybór Pokaż więcej
19. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-02-21 Zawarta umowa Pokaż więcej
20. Budowa technologii informacyjnych i komunikacyjnych w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-01-14 Wybór Pokaż więcej
21. Dostawa tonerów dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-01-13 Wybór Pokaż więcej
22. Dostawa tonerów dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-01-13 Wybór Pokaż więcej
23. Dostawa tonerów dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-01-13 Wybór Pokaż więcej
24. Dostawa tonerów dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2013-01-13 Wybór Pokaż więcej
25. Dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2012-12-13 Zawarta umowa Pokaż więcej
26. Budowa Centrum Obsługi Chorych Ambulatoryjnych (etap I) w SP ZOZ MSW Zielona Góra 2012-11-12 Zawarta umowa Pokaż więcej
27. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2012-10-30 Zawarta umowa Pokaż więcej
28. Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2012-09-06 Zawarta umowa Pokaż więcej
29. Dostawa AMBULANSU typu B dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2012-08-17 Zawarta umowa Pokaż więcej
30. Wzmocnienie okładziny ścian budynku szpitala SP ZOZ MSW w Zielonej Górze 2012-07-27 Zawarta umowa Pokaż więcej
31. Wzmocnienie okładziny ścian budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Min 2012-07-09 Unieważniony Pokaż więcej
32. Dostawa środków do dezynfekcji i artykułów opatrunkowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielo 2012-03-05 Zawarta umowa Pokaż więcej
33. Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych 2012-02-01 Zawarta umowa Pokaż więcej
34. Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych 2011-12-19 Unieważnione Pokaż więcej
35. Dostawa gazów dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2011-12-06 Zawarta umowa Pokaż więcej
36. Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych 2011-12-06 Unieważnione Pokaż więcej
37. Dostawa łóżek, szafek, krzeseł i ławek dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 2011-12-01 Zawarta umowa Pokaż więcej
38. Dostawa wyposażenia dla oddziału kardiologii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2011-11-05 Zawarte umowy Pokaż więcej
39. Dostawa produktów farmaceutycznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2011-09-15 Zawarta umowa Pokaż więcej
40. Modernizacja VI piętra budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2011-07-30 Zawarta umowa Pokaż więcej
41. Świadczenie usług pralniczych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiAw Zielonej Górze 2011-05-19 Unieważnione Pokaż więcej
42. Dostawa odczynników do laboratorium Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżaw 2011-05-08 Rostrzygnięte Pokaż więcej
43. Dostawa artykułów jednorazowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 2011-03-08 Zawarta umowa Pokaż więcej
44. Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górz 2011-02-01 Zawarta umowa Pokaż więcej
45. Pierwsze wyposażenie dla nowobudowanego oddziału kardiologii w łóżka i szafki przyłóżkowe 2010-11-30 Zawarta umowa Pokaż więcej
46. Dostawa środków do dezynfekcji i artykułów opatrunkowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielo 2010-11-29 Zawarta umowa Pokaż więcej
47. Dostawa wyposażenia dla oddziału kardiologii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2010-11-09 Unieważnione Pokaż więcej
48. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na laboratorium analityczne w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej M 2010-10-01 Zawarta umowa Pokaż więcej
49. Wykonanie rezerwowego ujęcia wody ze stacją uzdatniania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA 2010-09-18 Zawarta umowa Pokaż więcej
50. Dostawa produktów farmaceutycznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2010-08-27 Zawarta umowa Pokaż więcej
51. Modernizacja V piętra budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2010-08-24 Zawarta umowa Pokaż więcej
52. Dostawa produktów farmaceutycznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 2010-07-16 Zawarta umowa Pokaż więcej
53. Modernizacja II i III piętra 2010-06-28 Zawarta umowa Pokaż więcej
54. Remont klatek schodowych 2010-06-28 Zawarta umowa Pokaż więcej
55. Dostawa środków do dezynfekcji, artykułów opatrunkowych, artykułów jednorazowych do apteki wewnętrzn 2009-10-19 Pokaż więcej
56. Remont pierwszego piętra 2009-09-07 Pokaż więcej
57. dostawa leków: fraxiparine, clexane 2009-07-10 Pokaż więcej
58. Wykonanie połaci dachowych 2009-07-06 Pokaż więcej
59. Dzierżawa sprzętu i dostawa odczynników laboratoryjnych 2009-04-10 Pokaż więcej
60. dostawa szczepionki 2009-04-10 Pokaż więcej
61. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 2009-03-10 Pokaż więcej
62. Dostawa bonów towarowych 2008-11-21 Pokaż więcej
63. Dostawa wyposażenia oddziału rehabilitacji 2008-11-05 Pokaż więcej
64. dostawa echokardiografu 2008-10-29 Pokaż więcej

Wróć

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji